Gastroskopia – dlaczego jest używana

Gastroskopię można wykorzystać do sprawdzenia objawów lub potwierdzenia diagnozy lub do leczenia stanu.

Sprawdzanie objawów

Gastroskopię można zalecić, jeśli masz objawy sugerujące problem z żołądkiem, przełykiem (przełykiem) lub pierwszą częścią jelita cienkiego (dwunastnica).

Problemy, które czasami są badane za pomocą gastroskopii, obejmują:

Diagnozowanie warunków

Gastroskopia służy również do potwierdzenia (lub wykluczenia) podejrzanych stanów, takich jak:

Oprócz badania przełyku, żołądka i dwunastnicy, endoskop (cienka, elastyczna rurka przechodząca przez gardło) może służyć do pobierania małych próbek tkanki do badań. Nazywa się to biopsją .

Warunki leczenia

Gastroskopię można również przeprowadzić w celu leczenia niektórych problemów dotyczących przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Na przykład gastroskopię można wykorzystać do: