Kamienie nerkowe – Diagnoza

Twój lekarz rodzinny zazwyczaj jest w stanie zdiagnozować kamienie nerkowe na podstawie objawów i historii choroby.

Będzie to szczególnie łatwe, jeśli wcześniej miałeś kamienie nerkowe.

Możesz otrzymać testy, w tym:

  • badania moczu w celu wykrycia infekcji i kamieni
  • badanie wszelkich kamieni, które mijasz podczas moczu
  • badania krwi, aby sprawdzić, czy nerki działają prawidłowo, a także sprawdzić poziom substancji, które mogą powodować kamienie nerkowe, takich jak wapń

Możesz otrzymać sprzęt do pobrania kamienia nerkowego. Analiza kamienia nerkowego ułatwi postawienie diagnozy i może pomóc Twojemu lekarzowi rodzinnemu określić, która metoda leczenia będzie dla Ciebie najbardziej korzystna.

Jeśli odczuwasz silny ból

Jeśli odczuwasz silny ból, który może być spowodowany kamieniami nerkowymi, Twój lekarz rodzinny powinien skierować Cię do szpitala na pilne badanie: