Cewnikowanie serca i koronarografia – Zagrożenia

Cewnikowanie serca i koronarografia są ogólnie uważane za procedury bezpieczne. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich procedur medycznych, istnieje pewne ryzyko.

Główne zagrożenia związane z koronarografią obejmują:

  • krwawienie pod skórą w miejscu rany (krwiak) – powinno to ustąpić po kilku dniach, ale jeśli masz obawy, skontaktuj się z lekarzem
  • siniaki – często masz siniak w pachwinie lub ramieniu przez kilka tygodni
  • uczulenie na zastosowany barwnik kontrastowy , wywołujące objawy takie jak wysypka i ból głowy – jest to rzadkie, ale wszelkie alergie należy omówić z kardiologiem (kardiologiem) przed zabiegiem

Poważne komplikacje

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważniejsze powikłania koronarografii. Obejmują one:

Szacuje się, że ryzyko wystąpienia poważnych powikłań jest mniejsze niż 1 na 1000. Najbardziej zagrożone są osoby z poważnymi chorobami serca.

Twój kardiolog powinien omówić z Tobą ryzyko przed zabiegiem.