Pierwsza pomoc – pozycja odpoczynku

Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha i nie ma innych stanów zagrażających życiu, należy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej.

Ułożenie kogoś w pozycji bezpiecznej zapewni drożność i drożność dróg oddechowych. Zapewnia również, że żadne wymioty lub płyn nie spowodują udławienia się.

Ten film zawiera przewodnik krok po kroku, jak ułożyć kogoś w pozycji bezpiecznej.