Zaburzenia świadomości – przyczyny

Zaburzenia świadomości mogą wystąpić, jeśli części mózgu odpowiedzialne za świadomość są uszkodzone lub uszkodzone.

Główne przyczyny można ogólnie podzielić na:

 • Poważny uraz mózgu
 • nieurazowe uszkodzenie mózgu
 • postępujące uszkodzenie mózgu

Typowe przykłady tego typu uszkodzeń mózgu przedstawiono poniżej.

Poważny uraz mózgu

Urazowe uszkodzenie mózgu występuje, gdy przedmiot lub siła zewnętrzna powoduje poważny uraz mózgu.

Najczęściej jest to spowodowane:

 • spada
 • wypadki drogowe
 • gwałtowny napad

Dowiedz się więcej o poważnych urazach głowy

Nieurazowe uszkodzenie mózgu

Nieurazowe uszkodzenie mózgu jest zwykle spowodowane stanem zdrowia, takim jak:

 • stan, który pozbawia mózg tlenu (bez stałego dopływu tlenu tkanka mózgowa zaczyna obumierać)
 • stan, który bezpośrednio atakuje tkankę mózgową

Konkretne przyczyny nieurazowego uszkodzenia mózgu obejmują:

 • uderzenia
 • zawały serca
 • ciężkie infekcje mózgu (takie jak zapalenie opon mózgowych , zakażenie zewnętrznej warstwy mózgu lub zapalenie mózgu , zakażenie samego mózgu)
 • przedawkowania narkotyków
 • zatrucie
 • prawie utonięcie lub inne rodzaje uduszenia, takie jak wdychanie dymu
 • pęknięcie naczynia krwionośnego, co prowadzi do krwawienia wewnątrz mózgu (termin medyczny to pęknięty tętniak )

Postępujące uszkodzenie mózgu

W niektórych przypadkach uszkodzenie mózgu może z czasem następować stopniowo.

Przykłady stanów, które powodują postępujące uszkodzenie mózgu, obejmują: