Pobieranie próbek kosmówki kosmówki – ryzyko

Zanim zdecydujesz się na pobranie próbki kosmówki kosmówki (CVS), zostaniesz poinformowany o ryzyku i możliwych komplikacjach.

Poronienie

CVS niesie ze sobą ryzyko poronienia , czyli utraty ciąży w pierwszych 23 tygodniach.

Szacuje się, że ryzyko poronienia po CVS wynosi do 1 na 100.

Oznacza to, że 1 na 100 kobiet poroni po CVS.

Ale trudno jest określić, które poronienia i tak miałyby miejsce, a które są wynikiem procedury CVS.

Niektóre niedawne badania sugerują, że tylko bardzo niewielka liczba poronień, które występują po CVS, jest bezpośrednim wynikiem tej procedury.

Większość poronień, które zdarzają się po CVS, występuje w ciągu 3 dni od zabiegu.

Ale w niektórych przypadkach poronienie może wystąpić później (do 2 tygodni później).

Nie ma dowodów sugerujących, że w tym czasie możesz zrobić wszystko, aby zmniejszyć ryzyko.

Uważa się, że ryzyko poronienia po CVS jest podobne jak w przypadku alternatywnego testu zwanego amniopunkcją , który przeprowadza się nieco później w ciąży (między 15. a 18. tygodniem).

Niewystarczająca próbka

W przypadku około 1 na 100 procedur pobrana próbka komórek może nie nadawać się do badania.

Może to być spowodowane tym, że pobrano za mało komórek lub próbka była zanieczyszczona komórkami matki.

Jeśli próbka jest nieodpowiednia, może być konieczne ponowne wykonanie CVS lub możesz poczekać kilka tygodni, aby zamiast tego wykonać amniopunkcję.

Infekcja

Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, istnieje ryzyko infekcji w trakcie lub po CVS.

Ale ciężka infekcja występuje w mniej niż 1 na 1000 zabiegów.

Uczulenie na rezus

Jeśli Twoja grupa krwi jest Rh (RhD) ujemna, ale grupa krwi Twojego dziecka jest RhD-dodatnia, możliwe jest wystąpienie uczulenia podczas CVS.

W tym miejscu do krwiobiegu dostaje się część krwi dziecka, a organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała, aby je zaatakować.

Jeśli nie jest leczone, może to spowodować rozwój choroby rezusowej u dziecka.

Jeśli nie znasz jeszcze swojej grupy krwi, przed wykonaniem CVS zostanie przeprowadzone badanie krwi, aby sprawdzić, czy istnieje ryzyko uczulenia.

W razie potrzeby można wstrzyknąć lek zwany immunoglobuliną anty-D, aby powstrzymać wystąpienie uczulenia.

Dowiedz się więcej o zapobieganiu chorobie rezus