Rzeżączka – powikłania

Wczesne leczenie rzeżączki prawdopodobnie nie doprowadzi do jakichkolwiek komplikacji lub długotrwałych problemów. Jednak bez leczenia może rozprzestrzenić się na inne części ciała i spowodować poważne problemy.

Im częściej masz rzeżączkę, tym większe jest prawdopodobieństwo powikłań.

U kobiet rzeżączka może rozprzestrzeniać się na narządy rozrodcze i powodować chorobę zapalną miednicy mniejszej (PID) . Szacuje się, że występuje to w 10 do 20% przypadków nieleczonej rzeżączki. PID może prowadzić do długotrwałego bólu miednicy, ciąży pozamacicznej i bezpłodności .

W czasie ciąży rzeżączka może powodować:

Jeśli dziecko nie zostanie szybko leczone antybiotykami , istnieje ryzyko postępującego i trwałego uszkodzenia wzroku.

U mężczyzn rzeżączka może powodować bolesne zakażenie jąder i gruczołu krokowego, co w niewielkiej liczbie przypadków może prowadzić do zmniejszenia płodności.

W rzadkich przypadkach, gdy rzeżączka nie jest leczona, może rozprzestrzeniać się w krwiobiegu i powodować zagrażające życiu infekcje w innych częściach ciała ( posocznica ).