Cewnikowanie serca i koronarografia – dlaczego są używane

Cewnikowanie serca i koronarografia mogą dostarczyć ważnych informacji o sercu i otaczających je naczyniach krwionośnych.

Może to pomóc w diagnozowaniu chorób serca, planowaniu przyszłych terapii i przeprowadzaniu określonych procedur.

Serce ma 4 komory: 2 małe komory na górze nazywane są przedsionkami, a 2 większe komory na dole nazywane są komorami.

Każda komora ma 2 zastawki do kontrolowania przepływu krwi do iz komory.

Dzięki cewnikowaniu serca kardiolog (kardiolog) może stwierdzić, jak dobrze działają zastawki i komory serca.

Procedura może również dostarczyć ważnych informacji o ciśnieniu krwi w sercu.

Koronarografia daje również obrazy wideo (angiogramy), które mogą pokazać, czy naczynia krwionośne otaczające serce są zwężone, czy zablokowane.

Możesz potrzebować leczenia, jeśli występują wąskie obszary lub blokady.

Diagnozowanie chorób serca

Cewnikowanie serca i koronarografia mogą być pomocne w diagnozowaniu wielu chorób serca.

Obejmują one:

  • choroba niedokrwienna serca (CHD) – gdy nagromadzenie substancji tłuszczowych w tętnicach wieńcowych (tętnicach dostarczających krew do serca) wpływa na ukrwienie serca; CHD może powodować zawały serca i dusznicę bolesną
  • zawały serca – poważne nagłe przypadki medyczne, w których dopływ krwi do serca zostaje nagle zablokowany, zwykle przez zakrzep krwi
  • dławica piersiowa – tępy, silny lub silny ból w klatce piersiowej spowodowany ograniczeniem dopływu krwi do serca
  • wrodzona wada serca u dzieci – szereg wad wrodzonych, które wpływają na normalną pracę serca
  • zastawkowa choroba serca – problemy z funkcją 1 lub więcej z 4 zastawek w sercu
  • kardiomiopatia – choroby mięśnia sercowego, które czasami są dziedziczne

Leczenie problemów z sercem

Koronarografię stosuje się również przed lub w trakcie niektórych zabiegów.

Na przykład może być używany, jeśli potrzebujesz:

  • angioplastyka wieńcowa lub przezskórna interwencja wieńcowa – zabieg polegający na poszerzeniu zablokowanych lub zwężonych tętnic wieńcowych
  • pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) – zabieg polegający na skierowaniu krwi wokół wąskich lub zatkanych tętnic i poprawie przepływu krwi do serca
  • operacja zastawek serca – operacja polegająca na naprawie lub wymianie zastawek serca