Hipotonia – przyczyny

Hipotonia (obniżone napięcie mięśniowe) jest raczej objawem niż stanem. Może to być spowodowane szeregiem podstawowych problemów, które mogą mieć charakter neurologiczny lub nieneurologiczny.

Stany neurologiczne to te, które wpływają na nerwy i układ nerwowy. Hipotonia jest najczęściej związana z neurologiczną kontrolą napięcia mięśniowego.

Aby normalnie funkcjonować, mięśnie zależą od sygnałów z nerwów ruchowych. Sygnały te mogą zostać zakłócone na poziomie mózgu i rdzenia kręgowego (centralna hipotonia) lub w wyniku uszkodzenia nerwów między rdzeniem kręgowym a mięśniami (hipotonia obwodowa).

Stany neurologiczne

Stany neurologiczne, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą powodować centralną hipotonię, obejmują:

 • porażenie mózgowe – problemy neurologiczne występujące przy urodzeniu, które wpływają na ruch i koordynację dziecka
 • uraz mózgu i rdzenia kręgowego – w tym krwawienie w mózgu
 • poważne infekcje – takie jak zapalenie opon mózgowych (zakażenie zewnętrznej błony mózgu) i zapalenie mózgu (zakażenie samego mózgu)

Stany neurologiczne, które wpływają na obwodowy układ nerwowy i mogą powodować obwodową hipotonię, obejmują:

 • dystrofia mięśniowa – grupa chorób genetycznych, które stopniowo powodują osłabienie mięśni, prowadząc do narastającego, ale zmiennego poziomu niepełnosprawności
 • myasthenia gravis – stan, który powoduje osłabienie i zwiększone zmęczenie zamiast hipotonii u dorosłych; Dzieci urodzone przez matki z miastenią również mogą być dotknięte chorobą, a jeśli tak, zwykle występuje hipotonia
 • rdzeniowy zanik mięśni – choroba genetyczna powodująca osłabienie mięśni i postępującą utratę ruchu
 • Choroba Charcota-Mariego-Tootha – dziedziczna choroba, która atakuje substancję zwaną mieliną, która pokrywa nerwy i pomaga przekazywać informacje do iz mózgu

Problemy nieneurologiczne

Problemy nieneurologiczne, które mogą powodować hipotonię u noworodków i małych dzieci, obejmują:

 • Zespół Downa – zaburzenie genetyczne występujące przy urodzeniu, które wpływa na normalny rozwój fizyczny osoby i powoduje trudności w nauce
 • Zespół Pradera-Williego – rzadki zespół genetyczny, który powoduje szeroki zakres objawów, w tym trwały głód, ograniczony wzrost i trudności w nauce
 • Choroba Tay-Sachsa – rzadkie i zwykle śmiertelne schorzenie genetyczne, które powoduje postępujące uszkodzenie układu nerwowego
 • wrodzona niedoczynność tarczycy – gdy rodzi się dziecko z niedoczynnością tarczycy ; w Wielkiej Brytanii dzieci są poddawane badaniom przesiewowym i wcześnie leczone
 • Zespół Marfana i zespół Ehlersa-Danlosa – dziedziczne zespoły, które wpływają na tkanki łączne, które zapewniają strukturę i wsparcie innym tkankom i narządom
 • zaburzenia tkanki łącznej – tkanka łączna, taka jak kolagen, zapewnia tkankom siłę i podparcie, występuje w więzadłach i chrząstkach
 • przedwczesne porody (przed 37 tygodniem ciąży) – wcześniaki czasami mają hipotonię, ponieważ ich mięśnie nie są w pełni rozwinięte do momentu urodzenia

Hipotonia w późniejszym życiu

Hipotonia może czasami wystąpić u starszych dzieci i dorosłych, chociaż jest to mniej powszechne.

Może to być spowodowane niektórymi z wyżej wymienionych problemów, ale inne możliwe przyczyny to:

 • stwardnienie rozsiane – gdzie mielina pokrywająca włókna nerwowe jest uszkodzona, co zakłóca ich zdolność do przenoszenia sygnałów elektrycznych z mózgu i rdzenia kręgowego do reszty ciała
 • choroba neuronu ruchowego – rzadka choroba, która stopniowo uszkadza nerwy ruchowe i powoduje marnowanie mięśni

Słabość i problemy z mobilnością i równowagą są również powszechne w tych stanach.